Från ritning till inredning – Praktisk SFI

Projektbeskrivning ekobyggprojekt, Hildurs Gård

Under våren 2018 kommer en liten byggnad att byggas på Hildurs Gård i Västerbo, Möklinta. Nu erbjuds möjligheten att vara delaktig i alla moment i bygget.

Moment 1 = Mått och teknik

Vi ritar för hand (först på skisspapper och sen på millimeterpapper) och går igenom hur man ritar dörrar, fönster med mera. Olika saker man behöver tänka på när man gör en byggritning. Vi testar att göra både en planritning och ett tvärsnitt, precis som bygglovsansökan brukar kräva. Eleverna kan få rita fantasihus om de vill, men syftet är att de ska förstå kopplingen mellan ritningen och verkligheten – och varför man gör en ritning innan man bygger.

Under våren 2018 kommer vi att bygga ett hus som klassas som friggebod, därför behövs ingen bygglovsansökan eller bygganmälan – men det är ändå bra att ha en detaljerad plan. Vi diskuterar även vad som gäller för friggebod och attefallshus och när man behöver ansöka om bygglov.

I det här momentet går vi även igenom vilka material och byggtekniker vi kommer att använda under bygget i april – maj.

Moment 2 = Grund

Först ett teoripass där vi går igenom olika typer av grundkonstruktioner, inklusive terminologi. Sen ett pass ute i verkligheten där deltagarna får vara med och hjälpa till när vi gräver för grunden (som blir en plintgrund). Det här blir elevernas första kontakt med byggplatsen.

Moment 3 = Bygge av husstomme

Under sex dagar arbetar vi med urgamla, traditionella tekniker och bygger en husstomme med infällda snedstag. Tekniken är välanvänd i södra Norge och kallas där “grindbygg” för att man utgår från en ”grind” = ett par stolpar och en tvärbjälke (”tvärband”) som binder dem samman. Man bygger varje grind i förväg, sen reser man en grind och fogar samman alla grindar med ett “långband”. Mellan varje stolpe och tvärband resp. långband har man fällt ner snedstag (“snedband”) i trävirket som stagar hela konstruktionen. Även takstolarna är specialkonstruerade i motsvarande konstruktion.

(ovan foton från ett tidigare grindbygge, stommen restes i augusti 2017)

(Byggnaden på fotot ovan är större än vad vi kommer att bygga under april-maj 2018, då den består av tre grindar och bildar en yta på 3×5 meter. Det hus vi bygger 2018 kommer att ha ett mått på c:a 3×4 m)

Vi använder yxa, fogsvans, stämjärn och bandkniv för att konstruera alla sammanfogningar mellan olika delar i träkonstruktionen men självklart nyttjar vi även moderna verktyg om vi vill och där det kan förenkla tillverkningen.

Instruktör under det här momentet är Mette Handler, känd slöjdare (född i Danmark men länge bosatt i Norge). Läs mer på www.mettehandler.se

Moment 4 = Bygge av ett brädtak

Husstommen som vi bygger under moment 3 inbegriper bara de bärande konstruktionen samt takstolarna. Nästa steg är att få ett rejält tak på plats. Det blir ett brädtak som läggs ungefär som en bredd lockpanel men där brädorna har en fräst vattenränna längs kanten (kallas ”vattbrädor”). Taket kommer att behandlas med tjära för att hålla längre.

Moment 5 = Flätverk till väggar

Väggarna inuti trästommen kommer att byggas i en historisk teknik där vi först flätar ihop pinnar av sly till en stomme som vi därefter lerklinar. Denna teknik har använts ända sen stenåldern och har kommit i nytt bruk i och med intresset för ekologiska tekniker (för hus som ska vara vinterbonade måste den kombineras med någon sorts isolering, men i det här fallet behövs inte det). Vi köper troligen sly av ägaren till energiskogar i grannbyn (istället för att gå ut och söka tillräckligt många slyskott som är jämngamla).

Moment 6 = Lerklina de flätade väggarna

Nu är det dags att lerklina de flätade väggarna så att vi får ett tätt hus. Vi använder lera som vi plockar direkt ur marken på fastigheten, kombinerad med färsk dynga från någon djuruppfödare i närheten, fin sand från ett grustag och långhalm – likaså det från någon lokal jordbrukare.

Instruktör till  momentet 5 och 6 blir Michael Bergman, kunnig lerbyggare och aktiv i Svenska Lerbyggeföreningen.

Moment 7 = Bygga en paneldörr

För att byggnaden ska kunna sättas i bruk behöver vi bygga en rejäl dörr med dörrkarm. Det gör vi av panelvirke (så kallad ”råspont”, alternativ ”råplan”). Det blir en grov och rustik dörr som måttbyggs för att passa dörrhålet. Om vi hinner med bygger vi även en grov skjutregel i vikingastil (annars använder vi en gammaldags kasthake till att låsa dörren med).

Moment 8 = Bygga inredning

Byggnaden behöver även inredning, i form av en dassbänk med fjöl samt upphängning av tvättställ med mera. Detta bygger vi under det sista momentet.

Preliminära datum till träffarna:

Träff 1 – byggritning. Fredag 23 mars + lördag 24 mars

Träff 2 – grund. Fredag 6 april = teori. Lördag 7 april = grävning.

Träff 3 a- husstomme. Fredag 20 april + lördag 21 april + söndag 22 april

Träff 3b – husstomme forts. Fredag 27 april + lördag 28 april + söndag 29 april

Träff 4 – brädtak. Fredag 4 maj + lördag 5 maj + söndag 6 maj

Träff 5 – flätverk. Fredag 11 maj + lördag 12 maj + söndag 13 maj

Träff 6 – lerklina. Fredag 18 maj + lördag 19 maj + söndag 20 maj

Träff 7 – dörr & karm. Fredag 25 maj + lördag 26 maj + söndag 27 maj

Träff 8 – inredning. Fredag 1 juni + lördag 2 juni + söndag 3 juni

Den här byggkursen kommer i första hand att rikta sig till elever på SFI (Svenska För Invandrare) men kursträffarna är även öppna för andra att anmäla sig.

Preliminär kostnad för samtliga moment = 5.900 (inkluderar kursmaterial + lunch + 2 ggr fika för varje tillfälle).

Om du bara vill delta under bygget av husstommen med lärare Mette Handler (moment 3a), kostnad = 1500:- / 3 dagar.

Om du bara vill delta under moment 5 eller 6 = kostnad 1000:-/3 dagar.

Frågor eller intresseanmälan till: anna@annalunda.se.